יום ג' - 30.01.2018

ג

09:00

בניין 98 – לובי אולם 001

התכנסות ורישום

ג

09:30

מפגשי קהילה

מפגשי קהילה:
סביבה וחברה - בניין 98 חדר 201
בריאות ורפואה - בניין 90 חדר 129
מחקר קווירי (קהילה בהקמה) - בניין 90 חדר 229
מגדר - בניין 90 חדר 322
מדיניות וסוציולוגיה ציבורית - בניין 90 חדר 323
סוציולוגיה של הכלכלה - בניין 90 חדר 324
צריכה ותרבות - בניין 90 חדר 325
חינוך - בניין 90 חדר 328

ג

11:15

בניין 98 – לובי אולם 001

הפסקת קפה

ג

13:15

כפיות - מנזת סגל וסטודנטים - בנין 70

הפסקת צהריים

ג

13:15

חדר ישיבות המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בניין 72 חדר 358

ישיבת ראשי מחלקות

ג

15:45

בניין 98 – לובי אולם 001

הפסקת קפה

אסיפה כללית והענקת פרסים

הענקת פרס לתזה המצטיינת, הענקת פרס ע"ש פרופ' לואי גוטמן למאמר המצטיין - דבר משפחת גוטמן ודבר הזוכה ואסיפה כללית של האגודה הסוציולוגית

קראו עוד...

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה