נושא הכנס: 70 למדינה, 50 לאגודה


הכנס יציין שני מועדים: 70 שנים למדינה; 50 שנים לאגודה הסוציולוגית. במרכז הכנס יעמדו שני תחומים בעלי זיקות זה לזה: האחד, סוציולוגיה היסטורית ופוליטית של המדינה, והשני סוציולוגיה היסטורית ופוליטית של הידע החברתי. הכנס יעסוק, כרגיל, גם בנושאים סוציולוגיים שונים ורבים.


לגבי התחום הראשון, השאלה מה היחס בין "המדינה" ל"חברה" נידונה בהרחבה במחקר ובספרות הסוציולוגיים. כך למשל, הסוציולוגיה ההיסטורית עוסקת בשאלות האם המדינה היא "שליח" של קבוצה חברתית כלשהי (מעמד, אליטה, קבוצה אתנית, לאום...), או שהיא "סוכן" פעיל בגדר עצמו (ארגון), או שהיא בבחינת "זירה" שבה נפגשים גורמים שונים (מערכת). הסוציולוגיה הפוליטית עוסקת בשאלות כגון הגבול או המפגש בין חברה למדינה (המדינה והפרטים, מדינה ושוק, מפלגות, פרלמנטים, ...), ההרכב הפנימי של המדינה והיחס בן המרכיבים (הרשות השיפוטית, הזרוע הכלכלית לעומת החברתית; משקל הפן הביטחוני; ריכוז לעומת ביזור ועוד), מקומה של המדינה במערכת הבין לאומית ועוד. מחשבה מהירה על "מדינת ישראל" מצביעה על הרלוונטיות של השאלות הללו ונוספות בהקשר המקומי, ודי אם נזכיר את הדיון המתמשך על אופייה של הדמוקרטיה בישראל, את שאלת הגדרתה כ"יהודית ודמוקרטית", את ההתכתשויות בין הממשלה ובג"צ, את סוגיות חוק השבות והשיבה, את שאלת הגבולות של המדינה, ואת שאלת חלוקת העושר (והעוני) ואופיה של ההתערבות הכלכלית של המדינה.


לגבי התחום השני, הוא מבקש מבט פנימה אל הסוציולוגיה אך מלווה במבט החוצה אל הקשריה ההיסטוריים והתרבותיים. כיצד נוסדה ופעלה הדיסציפלינה, כיצד היא השתנתה לאורך זמן, מהו המבנה המוסדי והחברתי הפנימי והחיצוני בו היא פועלת, מה מתרחש בתחומי ההשקה שבינה לבין דיסציפלינות אחרות, כיצד היא מקושרת לזירה המקצועית הבינלאומית, מהן גישותיה לייצור ידע ולחינוך מדעי, מהן הזיקות בין התכנים האינטלקטואלים שלה לבין אידאולוגיית שונות, מה היחס בין הנטיות המדעיות, היישומיות, הביקורתיות והציבוריות בתוכה, ומהם האתגרים הניצבים בפניה בעידן הרשתות החברתיות, הפופוליזם הפוליטי והמשברים העולמיים, וכמובן מה היא מערכת היחסים בין גופי הידע הנוצרים בסוציולוגיה לבין המדינה והפוליטיקה בישראל. 

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה