קול קורא קהילת סביבה וחברה

הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית לשנת 2018, תחת הכותרת שבעים שנה לישראל חמישים שנה לאגודה, יתקיים בתאריכים 29-30 בינואר בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

קהילת חברה וסביבה באגודה הסוציולוגית הישראלית מזמינה את חבריה וחוקרים נוספים המתעניינים בנושאים קרובים להגיש הצעות למושב ייעודי של הקהילה, שיעסוק בהיבטיו הסביבתיים-חברתיים של נושא הכנס.

ניתן להציע הצעות בתחומים כגון:

• סביבה ופיתוח אזורי

• ממשל, משילות והיבטים פוליטיים בפיתוח וניהול הסביבה

• היבטים חברתיים של שימוש בעתודות קרקע, ערכי טבע ופיתוח

• שיח סביבתי, פרשנות וזהות

• התפתחות החשיבה הסביבתית בישראל

• פיתוח מרחבי והתיישבות בנגב: היבטים חברתיים וסביבתיים

• הוגנות וצדק חברתי באכיפה של חוקים סביבתיים, בפרספקטיבה של מקום וזמן

• החברה האזרחית ויחסה לנושאי הסביבה

• ניהול משברים סביבתיים

• ובנושאים אחרים.


לוח הזמנים להגשת תקצירים לכנס : פתיחת מערכת הגשת התקצירים וההרשמה החלה ב-15.8.2017. המועדהאחרון להגשת תקצירים – 31.10.2107 .תשובות יישלחו עד ה-01.12.2017


המעוניינים להגיש תקציר למושב הקהילה יציינו זאת עם ההגשה במקום המיועד בטופס.הוראות לגבי אופן הגשת התקצירים ניתן למצוא באתר הכנס .

לוחות זמנים לקראת הכנס: הרשמה ותשלום של המרצים/ות, יושבי/ות הראש והמתדיינים/ות עד ה-20.12.2017.הרשמה ותשלום לשאר המשתתפים בתעריף מוזל עד ה-15.1.2018.הרשמה ותשלום בתעריף רגיל מה-16.1.2018.


אתם מוזמנים ליצור אתנו קשר בכל שאלה או התלבטות: envsocsection@gmail.com


נשמח לראותכם בכנס ובמושב של קהילת סביבה וחברה!

אופיר וינשל-שחר, ד"ר שולה גולדן, שחר שילוח, וטליה פריד – הקהילה לסביבה וחברה

ד"ר איתי גרינשפן וד"ר זאביק גרינברג – יושבי-ראש הקהילה 

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה