קהילת תרבות וצריכה

קול קורא להצגת מחקרים

במושב קהילת צריכה ותרבות במסגרת האגודה הסוציולוגית הישראלית

הכנס ה-49 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

2018 בינואר 29-30

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

קהילת צריכה ותרבות מזמינה חוקרות וחוקרים להגיש מחקרים למושב הקהילה שיתקיים בכנס השנתי של האגודה.


כמצוין בקול הקורא הכללי, הכנס יציין שני מועדים: 70 שנים למדינה ו-50 שנים לאגודה הסוציולוגית. לאור זאת, הכנס יתרכז בסוציולוגיה היסטורית ופוליטית של המדינה ובסוציולוגיה היסטורית ופוליטית של הידע החברתי. יחד עם זאת, הכנס יעסוק, כרגיל, גם בנושאים סוציולוגיים נוספים, ובכלל זה צריכה ותרבות.

אנו מזמינים ומזמינות חוקרות וחוקרים בתחומי הצריכה, התרבות החומרית וחיי היומיום,התרבות הפופולארית והגבוהה, כינון העצמי בשדות התרבות, דפוסי טעם, אומנויות וסגנון-חיים והזיקות בינם לבין זירות הכלכלה והפוליטיקה - לשלוח תקצירים למושב הקהילה. במושב זה נקדם את הדיון שהקהילה מבקשת לעורר אודות נקודות המבט של הסוציולוגיה התרבותית על הקשרים שבין תרבות, כוח והתנגדות; בין צרכנות, סובייקטיפיקציה ומנגנוני שליטה; בין השדה הפוליטי לבין השדה התרבותי-פופולארי וקאנוני, ובין שיחים לאובייקטים חומריים, זאת בהקשר של החברה הישראלית – ומעבר לה.

ניתן להגיש תקצירים העוסקים בנושאי צריכה ותרבות למושב הקהילה, בין אם הם מתייחסיםלנושא המרכזי של הכנס, ובין אם לאו.יש להגיש את התקצירים ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס וכפי שמפורט באתר האגודה

המועד האחרון להגשת תקצירים הינו: 31/10/2017.יש לציין על התקצירים כי הם מיועדים למושב של קהילת צריכה ותרבות.ליצירת קשר כתבו לנו לכתובת: cultureconsumption@gmail.com
גם כן, ראו בפייסבוק:

https://www.facebook.com/cultureconsumptionisrael

בברכה,ועדת ההיגוי של הקהילה:

ד"ר רפי גרוסגליק, ד"ר דפנה הירש, ד"ר דנה קפלן, עדית שביט, ד"ר חזקי שוהם. 

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה