קול קורא קהילת ארגונים ועבודהאנחנו מזמינות אתכן/ם להשתתף בכנס ה-49 של האגודה הסוציולוגית הישראלית שיתקיים ב-30-29 בינואר 2018. הכנס יתקיים השנה באוניברסיטת בן גוריון וכותרתו "שבעים למדינה חמישים לאגודה".

משטרי אי-השוויון המאפיינים ארגוני עבודה מושפעים וכרוכים בתרבות, הפוליטיקה וההיסטוריה בסביבההרחבה שבה הם פועלים. נושא זה מציב אפוא הזדמנות חשובה לחברות/י הקהילה להציג מחקרים שעוסקיםביחסי הגומלין שבין המדינה לארגונים.

חוקרות וחוקרים מוזמנות/ים להגיש הצעות הנוגעות למגוון רחב של נושאים, ביניהם:
• הסדרים מדינתיים המשפיעים על פרקטיקות ארגוניות
• פוליטיקה של זהויות בארגוני עבודה;קשרי הגומלין בין זהות לאומית/ אתנית/ מגדרית/ מינית לזהות ארגונית
• המדינה כארגון
• שינויים בתפיסת ארגוני המדינה
• מוסדות וארגוני המגזר השלישי כ"ממלאי המקום" של המדינה
• זהות ישראלית בארגונים בין-לאומיים
• מגמות ושינויים בדמוגרפיה הישראלית והשפעתם על שוק העבודה
• עובדות/י קבלן ותפקידה של המדינה בהעסקה הוגנת ועוד...

העלאת תקצירים דרך מערכת ההרשמה של הכנס בלבד וכפי שמפורט באתר האגודה, בכתובת:https://registration.israel-sociology.org.il/2018

שימו לב! המועד האחרון להגשת תקצירים הוא 31.10.2017
לפרטים נוספים:כתובת מייל הקהילה: kehilat.irgunim@gmail.com ובעמוד הפייסבוק "קהילת ארגונים ועבודה"

מקוות שרבות/ים מכן/ם ישתתפו במושב הקהילה כדי להמשיך ולקיים שיתוף פעולה אינטלקטואלי פורה ולקדם את תחום המחקר של ארגונים ועבודה
ד"ר רונית ויסמל-מנור וד"ר ורדה וסרמן - יו"ריות הקהילה
תאיר קרזי-פרסלר - רכזת הקהילה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה