קהילת למודי ידע מדע וטכנולוגיה


הכנס יתקיים במועדים 30-29 בינואר, 2018, באוניברסיטת בן-גוריון
מועד אחרון להגשת תקצירים: 31.10.17

קהילת לימודי ידע, מדע, וטכנולוגיה, תקיים מושב ייעודי במסגרת הכנס הסוציולוגי. אנו מזמנים את חברות וחברי הקהילה, וכן בעלי עניין אחרים, שמחקרם עוסק בתחומים הקשורים בלימודי ידע, במדע, ובטכנולוגיה, להגיש תקצירים להצגה במושב.  תתקבלנה הצעות בנושאים מגוונים, אך תינתן עדיפות מסוימת להצעות שעוסקות בנושאים שעומדים במוקד הכנס, ובפרט בהתפתחות הדיסציפלינה הסוציולוגית בישראל.

הגשת התקצירים: יש להגיש את התקצירים בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת:https://registration.israel-sociology.org.il/2018/registration2018.php
הקפידו בבקשה על עריכת לשון של התקצירים, לפני הגשתם.לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני, יש לצרף את התקציר פעמיים, כמפורט:
1 .התקציר יועתק למשבצת המיועדת (הדבק את תוכן התקציר)
2 .התקציר יועלה כקובץ מצורף (בפורמט doc, docx או PDF).
חובה לצרף ביוגרפיה קצרה (5-4 שורות) בשפה העברית, עם הגשת התקציר, בדף הרישום. פורמט התקציר להגשה כולל: כותרת המאמר, שם פרטי ושם משפחה של החוקר/ת, תואר אקדמי או סטודנט לתואר שני/שלישי, השתייכות מוסדית, דוא"ל ומספר טלפון

התקציר: עד 200 מילים, רוחב שוליים של אינטש אחד מכל צד (54.2 ס"מ), פונט David 12.הצגת הנושא בקצרה רקע, תיאוריה וספרות, המטרה או השאלה שביסוד המחקר, שיטת המחקר, ממצאים, דיון.
קול קורא לכנס: 
http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/conference_2018.pdf

בברכה,ד"ר דוד רייר, יו"ר הקהילה
אגט קראוס, רכזת הקהילה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה