קול קורא קהילת סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות

קול קורא להשתתפות במושב סוציולוגית מדיניות וסוציולוגיהציבורית

בכנס 2018 של האגודה הסוציולוגית הישראלית


זהו קול קורא לקבלת תקצירים להרצאות במושב הסקציה ( הקהילה ) לסוציולוגית מדיניות וסוציולוגיה ציבורית של האגודה הסוציולוגית הישראלית לכנס השנתי הקרוב ה-49 אשר יתקיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב בתאריכים 30-29 בינואר 2018, כאשר נושא הכנס הוא 70 שנה למדינה ו-50 שנה לאגודה הסוציולוגית. 

אנו מזמינים סוציולוגים ולומדים לתארים מתקדמים בסוציולוגיה (ובתחומים אינטר-דיסציפלינריים סמוכים ) להציג במסגרת מושב הסקציה בכנס. המושב מתמקד במחקרי מדיניות וכן במעורבות בפרויקטים בתחום זה של סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות (public sociology and policy sociology) ובכלל זה מחקרי הערכה, מעורבות במיזמים של הנדסה חברתית (בתחום האורבני ובתחומים אחרים), תוכניות הדרכה המבוססות על מחקר אמפירי, מעורבות בתהליכי שינוי חברתי, פיתוח וייעוץ ארגוני , קידום תנועות חברתיות, קידום קהילות ומגזרים; פתרון בעיות בכלל ; וצמצום אי שוויון בלתי מוצדק לסוגיו. הסקציה מגלה עניין מיוחד במחקרי פעולה המגלמים מחקר ושינוי המשולבים  זה בזה. פרטים נוספים אודות הסקציה ניתן למצוא באיזור הקהילות באתר האגודה הסוציולוגית הישראלית בקישור: -israel.www://http sociology.org.il/index.aspx?id=2210 

הצעות לתקצירים יש לשלוח עד ה-2017.10.31 באמצעות מערכת ההרשמה לאגודה ובהתאם לכללים המפורטים בקול הקורא לכנס בכתובת זו : http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/conference_2018.pdf 

בברכה ,ד"ר אהרן אלאור יו"ר הסקציה
מייל: aaell@zahav.net.il 

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה