קהילת הגירה ודמוגרפיה

תקצירים למושבי קהילת הגירה ודמוגרפיה


בכנס יתקיימו שני מושבים של הקהילה: מושב אחד בנושא הגירה ומושב אחד בנושא דמוגרפיה. במושבים אלו תינתן עדיפות למאמרים הקשורים במישרין או בעקיפין לתמה הכללית של הכנס המציינת שני מועדים: 70 שנים למדינה; 50 שנים לאגודה הסוציולוגית.


כפי שמתואר בקול הקורא של הכנס, במרכז הכנס יעמדו שני תחומים בעלי זיקות זה לזה: האחד, סוציולוגיה היסטורית ופוליטית של המדינה, והשני סוציולוגיה היסטורית ופוליטית של הידע החברתי. התחום הראשון קשור לשאלת היחס בין "המדינה" ל"חברה" ורלוונטי לסוגיות הקשורות למיקומן של קבוצות שונות בחברה הישראלית ולזירות המפגש בניהן. ציון 70 שנים למדינה מהווה הזדמנות טובה לדון בסוגיות של הגירה ושילוב חברתי כמו גם לדון בשינויים לאורך זמן בדפוסים דמוגרפיים מאז קום המדינה. התחום השני, מפנה מבט פנימה אלה סוציולוגיה כדיסציפלינה אך מלווה במבט החוצה את הקשריה ההיסטוריים והתרבותיים. גם בהקשר זה יש מקום לדיון במרכזיותן של סוגיות של הגירה ודמוגרפיה בשיח הסוציולוגי.


הנחיות להגשת תקצירים

יש להגיש את התקצירים (חובה להיות חבר/ת אגודה) בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת: .https://registration.israel-sociology.org.il/2018

אנא הקפידו על עריכה לשונית של התקצירים בטרם הגשתם.לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני, יש לצרף את התקציר פעמיים כדלקמן:

1 .התקציר יועתק למשבצת המיועדת (הדבקת תוכן התקציר).

2 .התקציר יועלה כקובץ מצורף (בפורמט docx, doc או pdf.)

חובה לצרף בעת הגשת התקציר ביוגרפיה קצרה (5-4 שורות), בשפה העברית, בדף הרישום האלקטרוני.


פורמט התקציר להגשה כולל: כותרת המאמר, שם פרטי ושם משפחה של הכותב, תואר אקדמי או סטודנט לתואר שני/שלישי, השתייכות מוסדית, דוא"ל ומספר טלפון התקציר: עד 200 מילים, רוחב שוליים של אינטש אחד (54.2 ס"מ) מכל הצדדים, פונט David ,גודל פונט 12הצגת הנושא בקצרה, רקע (תיאוריה וספרות), המטרה או השאלה שביסוד המחקר, שיטת מחקר, ממצאים, דיון

לתשומת ליבכם/ן: ניתן להגיש לכנס תקציר אחד בלבד.


פרטים נוספים לגבי הכנס יעודכנו בהמשך באתר הכנס:/http://www.iss-annual-conference.org.il/2018כתובת דואל לשאלות נוספות:liorsabach@israel-sociology.com

ועדת הכנס: אורי רם, יו"ר ,אורי בן אליעזר, דפנה הירש, דני ממן, מיכל פרנקל,אדריאנה קמפ, סיגל רון נגר, אורי שוויד, אורי שוורץ.

רכזת הכנס ומזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית: ליאור סבח –

liorsabach@israeli-sociology.com

רכזת אתר הכנס: אורית הירש-מציאולס – iss.conferencesite@gmail.com

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה