קול קורא קהילת למודי מוגבלות

קהילת לימודי מוגבלות

קול קורא למושב בכנס ה- 49 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

30-29 בינואר, 2018 ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

קהילת לימודי מוגבלות מזמינה חוקרות וחוקרים להגיש מחקרים למושב הקהילה שיתקיים בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית. הכנס השנה יציין שני מועדים: 70 שנים למדינה ו-50 שנים לאגודה הסוציולוגית. לאור זאת, הכנס יתרכז בסוציולוגיה היסטורית ופוליטית של המדינה ובסוציולוגיה היסטורית ופוליטית של הידע החברתי.

מסורת היא בסוציולוגיה - להתעניין במיעוטים, בקבוצות מוחלשות, בפריפריה גאוגרפית וחברתית. יחדעם זאת - מקומם של מוגבלות כמושג חברתי ושל אנשים עם מוגבלויות הן כאובייקטים של טיפולושליטה והן כסובייקטים בעלי סוכנות - נפקד מזירות הדיון המרכזיות הסוציולוגיות.

אנו מזמינים עבודות העוסקות הן בסוציולוגיה היסטורית ופוליטית של היחס למוגבלות ולאנשים עםמוגבלות בישראל, והן עבודות העוסקות בסוציולוגיה של ההתעלמות מנושאים אלה ומיעוט הידעהסוציולוגי-ישראלי בנושא.

התאריך האחרון למשלוח תקצירים לכנס הוא 31 באוקטובר 2017. העלאת תקצירים דרך מערכת ההרשמה של הכנס בלבד. לפרטים נוספים על הכנס, כגון לוחות הזמנים, דמי הרשמה לדוברים, כללי ההגשה ועוד, היכנסו לקול קורא הכללי.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה