קול קורא לכנס ה-49

logo

קול קורא

התאריך האחרון למשלוח תקצירים לכנס הוא 31 באוקטובר 2017
העלאת תקצירים דרך מערכת ההרשמה של הכנס בלבד
https://registration.israel-sociology.org.il/2018


הכנס ה-49 של האגודה הסוציולוגית הישראלית יוצא לדרך. הכנס יתקיים ב-29-30 בינואר 2018 באוניברסיטת בן  גוריון בנגב, תחת הכותרת "70 למדינה, 50 לאגודה".

על נושא הכנס
הכנס יציין שני מועדים: 70 שנים למדינה; 50 שנים לאגודה הסוציולוגית. במרכז הכנס יעמדו שני תחומים בעלי זיקות זה לזה: האחד, סוציולוגיה היסטורית ופוליטית של המדינה, והשני סוציולוגיה היסטורית ופוליטית של הידע החברתי. הכנס יעסוק, כרגיל, גם בנושאים סוציולוגיים שונים ורבים.

לגבי התחום הראשון, השאלה מה היחס בין "המדינה" ל"חברה" נידונה בהרחבה במחקר ובספרות הסוציולוגיים. כך למשל, הסוציולוגיה ההיסטורית עוסקת בשאלות האם המדינה היא "שליח" של קבוצה חברתית כלשהי (מעמד, אליטה, קבוצה אתנית, לאום...), או שהיא "סוכן" פעיל בגדר עצמו (ארגון), או שהיא בבחינת "זירה" שבה נפגשים גורמים שונים (מערכת). הסוציולוגיה הפוליטית עוסקת בשאלות כגון הגבול או המפגש בין חברה למדינה (המדינה והפרטים, מדינה ושוק, מפלגות, פרלמנטים, ...), ההרכב הפנימי של המדינה והיחס בן המרכיבים (הרשות השיפוטית, הזרוע הכלכלית לעומת החברתית; משקל הפן הביטחוני; ריכוז לעומת ביזור ועוד), מקומה של המדינה במערכת הבין לאומית ועוד. מחשבה מהירה על "מדינת ישראל" מצביעה על הרלוונטיות של השאלות הללו ונוספות בהקשר המקומי, ודי אם נזכיר את הדיון המתמשך על אופייה של הדמוקרטיה בישראל, את שאלת הגדרתה כ"יהודית ודמוקרטית", את ההתכתשויות בין הממשלה ובג"צ, את סוגיות חוק השבות והשיבה, את שאלת הגבולות של המדינה, ואת שאלת חלוקת העושר (והעוני) ואופיה של ההתערבות הכלכלית של המדינה.  

לגבי התחום השני, הוא מבקש מבט פנימה אל הסוציולוגיה אך מלווה במבט החוצה אל הקשריה ההיסטוריים והתרבותיים. כיצד נוסדה ופעלה הדיסציפלינה, כיצד היא השתנתה לאורך זמן, מהו המבנה המוסדי והחברתי הפנימי והחיצוני בו היא פועלת, מה מתרחש בתחומי ההשקה שבינה לבין דיסציפלינות אחרות, כיצד היא מקושרת לזירה המקצועית הבינלאומית, מהן גישותיה לייצור ידע ולחינוך מדעי, מהן הזיקות בין התכנים האינטלקטואלים שלה לבין אידאולוגיית שונות, מה היחס בין הנטיות המדעיות, היישומיות, הביקורתיות והציבוריות בתוכה, ומהם האתגרים הניצבים בפניה בעידן הרשתות החברתיות, הפופוליזם הפוליטי והמשברים העולמיים, וכמובן מה היא מערכת היחסים בין גופי הידע הנוצרים בסוציולוגיה לבין המדינה והפוליטיקה בישראל.

הגשת הצעות להשתתף כמציגים/ות בכנס
חברי/ות האגודה, חוקרים, בעלי תואר שני או שלישי, דוקטורנטים/ות, ותלמידי/ות תואר שני הנמצאים בשלב מתקדם של כתיבת תזה מחקרית, המעוניינים להציג את עבודתם בכנס, מוזמנים להגיש תקצירים לוועדה המארגנת. כמו בכנסים הקודמים, ניתן להציג בכנס מחקרים בכל נושא סוציולוגי, גם אם לא קשור לנושא המרכזי של הכנס.

הגשת תקצירים למושבים המקבילים של הקהילות המקצועיות ולמושבים אחרים
תקצירים להצגה במסגרת המושבים המקבילים שצוינו לעיל, יש להגיש דרך מערכת ההרשמה ובהתאם להנחיות שלהלן. חברי הוועדה המארגנת וראשי הקהילות המקצועיות הרלבנטיות יבחנו את התקצירים, והנבחרים מביניהם ישובצו למושבים המקבילים. לידיעתכם/ן: חלק מהקהילות המקצועיות יוציאו במהלך השבועות הקרובים קולות קוראים ממוקדים עבור המושבים שבאחריותן. הועדה המארגנת של הכנס תבחר ותשבץ תקצירים שיוגשו למושבים שלא במסגרת הקהילות.
מידע ועדכונים בנוגע לקולות הקוראים של הקהילות השונות תוכלו למצוא בדף הכנס שבאתר האגודה הסוציולוגית בכתובת: http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=1941, ובאתר הכנס http://www.iss-annual-conference.org.il/2018/ .

הגשת הצעות מושבים מאורגנים מראש ולשולחנות עגולים
ניתן להגיש הצעות למושבים מאורגנים מראש ולשולחנות עגולים דרך מערכת ההרשמה ובהתאם להנחיות שלהלן. חברי הועדה המארגנת יבחנו את ההצעות ותשלח הודעת קבלה או דחיה למציע/ה במועד שנקבע למשלוח ההודעות על קבלת הצעות להרצאות בכנס.

הגשת תקצירים למושב הפוסטרים מדור דור - חשיפה של עבודות תלמידים/ות לתארים מתקדמים
סטודנטים/ות לתואר שני ושלישי מוזמנים להגיש תקצירים להצגת פוסטר. ההגשה היא בהתאם לתבנית הגשת התקצירים שלהלן, באמצעות מערכת ההרשמה באתר הכנס. תקצירי הפוסטרים שיתקבלו להצגה במושב יופיעו באתר הכנס. במושב הפוסטרים ניתנת לסטודנטים ההזדמנות לחשוף את עבודותיהם בפני כל משתתפי הכנס, בהרצאות קצרות של כחמש דקות. מנחים, אנא הפנו את תשומת ליבם של המסטרנטים והדוקטורנטים המצטיינים שלכם לאפשרות החשיפה הניתנת להם ולהשתתף בתחרות הפוסטר המצטיין, ובואו לעודד אותם בהתנסות אקדמית חשובה זו.

כללי ההשתתפות בכנס
כל המשתתפים/ות בכנס – יו"ר מושבים, מתדיינים/ות, מרצים/ות ומאזינים/ות – חייבים בחברות תקפה באגודה ובדמי הרשמה לכנס (בהתאם למדיניות שקבעה האגודה, לסטודנטים/ות תינתן הנחה בדמי ההשתתפות וההרשמה בכפוף להצגת אישור לימודים). כל משתתף/ת רשאי להציג עבודה אחת בלבד. מציגים/ות יוכלו לשמש גם כיו"ר מושבים וכמתדיינים.

לוח זמנים
  • פתיחת מערכת הגשת התקצירים וההרשמה – 15.8.2017
  • מועד אחרון להגשת תקצירים – 31.10.2017.
  • תשובות תשלחנה עד ה-01.12.2017.
  • הרשמה ותשלום של המרצים/ות, יושבי/ות הראש והמתדיינים/ות עד ה-20.12.2017.
  • הרשמה ותשלום לשאר המשתתפים בתעריף מוזל – עד 15.1.2018.
  • הרשמה ותשלום בתעריף רגיל מה-16.1.2018.

הנחיות להגשת תקצירים
יש להגיש את התקצירים (חובה להיות חבר/ת אגודה) בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת:
https://registration.israel-sociology.org.il/2018.
אנא הקפידו על עריכה לשונית של התקצירים בטרם הגשתם.
לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני, יש לצרף את התקציר פעמיים כדלקמן:
1. התקציר יועתק למשבצת המיועדת [הדבקת תוכן התקציר].
2. התקציר יועלה כקובץ מצורף [בפורמט doc, docx אוpdf ].
חובה לצרף בעת הגשת התקציר ביוגרפיה קצרה (4-5 שורות), בשפה העברית, בדף הרישום האלקטרוני.
פורמט התקציר להגשה כולל: כותרת המאמר, שם פרטי ושם משפחה של הכותב, תואר אקדמי או סטודנט לתואר שני/שלישי, השתייכות מוסדית, דוא"ל ומספר טלפון
מי שמציע להציג במושב פוסטרים, יציין גם את פרטי מנחה העבודה (שם פרטי ומשפחה, השתייכות מוסדית ודוא"ל).
התקציר: עד 200 מילים, רוחב שוליים של אינטש אחד (2.54 ס"מ) מכל הצדדים, פונט David, גודל פונט 12
הצגת הנושא בקצרה, רקע (תיאוריה וספרות), המטרה או השאלה שביסוד המחקר, שיטת מחקר, ממצאים, דיון
לתשומת ליבכם/ן: ניתן להגיש לכנס תקציר אחד בלבד.


הנחיות להגשת הצעה עבור מושב מאורגן מראש/שולחן עגול
יש להגיש את ההצעות בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת:
https://registration.israel-sociology.org.il/2018.
אנא הקפידו על עריכה לשונית של התקצירים בטרם הגשתם.
להצעת מושב מאורגן מראש או נושא לדיון בשולחן עגול, יש להעלות במערכת ההרשמה את שם יו"ר המושב/השולחן העגול, תואר אקדמי, והשתייכות מוסדית. בנוסף, יש להעלות הצגה קצרה של עד 200 מילים המתארת את הנושא ואת הסוגיות המרכזיות שיעמדו לדיון. במקרה של מושב מאורגן מראש יש לציין את פרטי המציגים ולצרף את תקצירי המאמרים.

הנחיות להגשת תקציר לפוסטר במושב מדור לדור - חשיפה של עבודות תלמידים/ות לתארים מתקדמים
יש להגיש את התקצירים בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת:
https://registration.israel-sociology.org.il/2018.
אנא הקפידו על  עריכה לשונית של התקצירים בטרם הגשתם.
לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני, יש לצרף את התקציר לפוסטר פעמיים לפי ההנחיות לעיל להגשת התקצירים. יש לסמן שהתקציר מיועד למושב פוסטר.
צוות שופטים מטעם האגודה הסוציולוגית יבחר את הפוסטר המצטיין, ולמציג/ה יוענק תעודת פרס וחברות חינם באגודה למשך שנה.

הנחיות להכנת הפוסטרים למושב מדור לדור – חשיפה של עבודות תלמידים/ות לתארים מתקדמים
מידותיו של הפוסטר הן:70×100 ס"מ. הפוסטר יכלול: כותרת ברורה במרכז, שם פרטי ושם משפחה של הכותב, דרוג אקדמי, השתייכות מוסדית, פרטי מנחה/י העבודה (שם פרטי ומשפחה, השתייכות מוסדית) והצגה מילולית ו/או גרפית של עיקרי המחקר. כדי שהקהל המסייר בתערוכה יוכל לקרוא את הכתוב על גבי הפוסטר ממרחק של כמטר אחד, מומלץ להשתמש בגופן בגודל 24 ומעלה לכותרת, ובגופן בגודל 20 ומעלה לטקסטים אחרים. מומלץ לשלב איורים והצגות גרפיות. אביזרים לתליית הפוסטר יסופקו על ידי המארגנים.
הפוסטרים יוצגו בכל משך הכנס באולם פתוח לקהל הרחב. במסגרת רצועת הזמן שתוקצה למושב, יוזמנו כל משתתפי/ות הכנס לסייר בתערוכת הפוסטרים, להקשיב להרצאות ולשוחח עם המציגים.
במהלך המושב המציגים/ות יסברו את מחקריהם/ן במסגרת הרצאה קצרה בת כחמש דקות. הכינו מראש והביאו עמכם על דיסק נשלף [דיסק און קי] שקופית הקרנה [מצגת] של הפוסטר. עותק של השקופית נבקש לשלוח כשבועיים לפני הכנס לגיבוי אל הכתובת: liorsabach@israel-sociology.com
את הפוסטרים יש למסור לצוות מארגני הכנס ב-9:00 בבוקר ביום הראשון של הכנס, ה-29.1.2018.


פרטים נוספים לגבי הכנס יעודכנו בהמשך באתר הכנס:
http://www.iss-annual-conference.org.il/2018/
כתובת דואל לשאלות נוספות:
liorsabach@israel-sociology.com

בברכת כנס מוצלח ופורה,
ועדת הכנס: אורי רם, יו"ר (אב"ג) uriram1@gmail.com, אורי בן אליעזר, דפנה הירש, דני ממן, מיכל פרנקל, אדריאנה קמפ, סיגל רון נגר, אורי שוויד, אורי שוורץ.
רכזת הכנס ומזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית: ליאור סבח – liorsabach@israel-sociology.com
רכזת אתר הכנס: אורית הירש-מציאולס – iss.conferencesite@gmail.com

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה