קול קוראת מטעם קהילת האתניות של האגודה הסוציולוגית הישראלית


הכנס יתקיים ב-29-30 בינואר 2018 באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נושא הכנס: 70 למדינה, 50 לאגודה הכנס ה-49 של האגודה הסוציולוגית הישראלית מוקדש לשני נושאים עיקריים: סוציולוגיה היסטורית  ופוליטית של המדינה וסוציולוגיה היסטורית ופוליטית של הידע החברתי. כמדי שנה, קהילת האתניות מקדישה מושב ייחודי לדיון בהיבט האתני של נושאי הכנס.

השנה הנושא שבחרה הקהילה הוא: מקומם של החברה והמדינה בכתיבה הסוציולוגית על אתניות בישראל. נושאים וסוגיות רלוונטיות למושב זה יכולים להיות: המדינה ותרומתה לעיצוב קבוצות אתניות; קריאה מחודשת באירועים חברתיים-היסטוריים מנקודת מבט אתנית; המחקר על אתניות בישראל ויחסי הכוחות האתנו-מעמדיים בחברה הישראלית; תרומתו של הידע הסוציולוגי על אתניות למאבקים חברתיים בישראל ובכלל; בחינה היסטורית של המחקר הסוציולוגי על אתניות וכיוצא בנושאים אלה.

המועד האחרון להגשת התקצירים הוא 31.10.2017
הגשת תקציר:יש להגיש את התקצירים )חובה להיות חבר/ת אגודה( בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנסבכתובת: 2018/il.org.sociology-israel.registration://https .אנא הקפידו על עריכה לשונית שלהתקצירים בטרם הגשתם .

לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני, יש לצרף את התקציר פעמיים כדלקמן:
1 .התקציר יועתק למשבצת המיועדת (הדבקת תוכן התקציר).
2 .התקציר יועלה כקובץ מצורף (בפורמט doc, docx או pdf.)
חובה לצרף בעת הגשת התקציר ביוגרפיה קצרה (4-5 שורות), בשפה העברית, בדף הרישום האלקטרוני .

פורמט התקציר להגשה כולל: כותרת המאמר, שם פרטי ושם משפחה של הכותב, תואר אקדמי או סטודנטלתואר שני/שלישי, השתייכות מוסדית, דוא"ל ומספר טלפון.התקציר: עד 200 מילים, רוחב שוליים של אינטש אחד (2.54 ס"מ) מכל הצדדים, פונט דויד גודל 12 .התקציר יכלול את הצגת הנושא בקצרה, רקע , תיאוריה וספרות, המטרה או השאלה שביסוד המחקר, שיטתמחקר, ממצאים ודיון.לתשומת ליבכם/ן: ניתן להגיש לכנס תקציר אחד בלבד.

להתראות בכנס,ד"ר יוספה טביב-כליף, יו"ר קהילת אתניות
איתי ארצי, רכז קהילת אתניות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה