קול קורא להצגת מחקרים בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית

קול קורא למושב קהילת חינוך באגודה הסוציולוגית הישראלית

בשנה האחרונה גבר העניין הציבורי בנושא ההדתה בבתי ספר ממלכתיים בישראל. נושא זה הינו רק היבט אחד של מכלול היחסים המורכבים שבין דת לחינוך. את מושב קהילת החינוך בכנס האגודה סוציולוגית הישראלית אנו מבקשים למקד השנה במחקרים סוציולוגיים העוסקים בשאלות של דת וחינוך במובנם הרחב. 

העבודות אשר יוצגו במושב יכולות לבחון למשל (אך לא רק):
• בתי ספר דתיים או מערכות חינוך דתיות 
• תהליכים של חילון או הדתה בתחום החינוך 
• בחירת הורים בחינוך הקשורה בתפיסות דתיות 
• אידאולוגיה דתית או חילונית והשפעתה על תכניות לימודים 
• שינויים בהשכלה הגבוהה הקשורים בכניסת תלמידות/ים חרדיות/ים 

הגשת ההצעות תתבצע באתר הכנס בהתאם להנחיות בקול הקורא הכללי של האגודה הסוציולוגית הישראלית.  
לבירורים ניתן לפנות למייל rinat.arviv@smkb.ac.il

מצפים לראותכם בכנס, 
רינת ארביב אלישיב, יו"ר קהילת חינוך באגודה הסוציולוגית הישראלית 
יריב פניגר, יו"ר המושב של קהילת חינוך בכנס הקרוב 
הילה גורן, רכזת קהילת חינוך באגודה הסוציולוגית הישראלית

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה