יום ב' - 21.1.2019


ב

09:00

בניין רבין קומה 6

התכנסות והרשמה

מושבי קהילת הדוקטורנטים

להתפתח כסוציולוג/ית: מאקדמיה לשדה ובחזרה - קהילת הדוקטורנטים והחוקרים הצעירים.

קראו עוד...

אנא הירשמו לאחד מן השולחנות העגולים בטופס ההרשמה

ב

11:00

בניין רבין קומה 6

הפסקת קפה

ב

13:00

בית הסטודנט, קומה 0

ארוחת צהריים

ב

13:30

בניין רבין, קומה 7, חדר דיונים החוג לסוציולוגיה

ישיבת ראשי מחלקות

ב

14:30

בניין רבין, חדר 5009

מליאה

הרצאת אורחת
Fatma Müge Göçek
Fatma Müge Göçek
University of Michigan


Neoliberalism and Populism in the United States and Turkey

Many scholars concur about the adverse effects of neoliberalism and populism on contemporary societies, especially in terms of increased polarization and escalating inequality. Yet few agree upon the definitions or boundaries of these terms since they greatly vary across time and space. I argue that such conceptual ambiguity silences the historical origins of neoliberalism and populism in Western modernity on the one side and obfuscates the power of the ruling majority on the other. Using the two empirical cases of Turkey and the United States, I propose to employ the practice of violence as my analytical vantage point to articulate how neoliberalism and populism together systematically marginalize and exclude all minorities, including women, children, the elderly, and ethnic, religious and racial groups. I conclude with a discussion of sites of possible resistance to neoliberalism and populism.

ב

16:00

בניין רבין, קומה 6

הפסקת קפה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה