עלויות הרשמה לכנס ולאגודה


דמי רישום מאוחר לכנס

(מהתאריך 7.1.19)

דמי רישום מוקדם לכנס

(עד התאריך 6.1.19)

דמי חברות באגודה

400 ₪

300 ₪

500 ₪

פרופסור

400 ₪

300 ₪

400 ₪

מרצה בכיר

300 ₪

200 ₪

300 ₪

מרצה במינוי אקדמי תקני

300 ₪

200 ₪

200 ₪

מרצה מן החוץ/עמית הוראה

300 ₪

200 ₪

200 ₪

עצמאי

200 ₪

100 ₪

50 ₪

סטודנט תואר שני ומעלה

200 ₪

100 ₪

5 ₪

סטודנט תואר ראשון/ מורה לסוציולוגיה בתיכון

200 ₪

100 ₪

100 ₪

גמלאילא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה