פרטים על ד"ר יובל פיינשטיין ב:וועדה המארגנת


ד"ר יובל פיינשטיין

דוא"ל

fyuval@soc.haifa.ac.il

השתייכות

אוניברסיטת חיפה

תפקיד

חבר ועדת הכנס

ביוגרפיה

יובל פיינשטיין הוא מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה. נושאי המחקר המרכזיים שלו כוללים את האופנים שבהן זהויות לאומיות משפיעות על רגשות ועמדות פוליטיות (תוך הקדשת תשומת לב יתרה למורכבות והדינאמיות של זהויות לאומיות ולשונות ולמאבקים הפנימיים המאפיינים כל אומה), יחסים בין קבוצות אתניות, תהליכי התפתחותן של מדינות לאום מפרספקטיבה היסטורית וגלובאלית, וסוציולוגיה של מלחמה ושלום. מאמריו התפרסמו (בין השאר) ב-
American Sociological Review, Sociology, Politics&Gender, Social Science Research, Sociological Science, and Social Science History.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה