פרטים על ד"ר אסתר בריינין ב:וועדה המארגנת


ד"ר אסתר בריינין

דוא"ל

brainine@netvision.net.il, estherb@ruppin.ac.il

השתייכות

המרכז האקדמי רופין

תפקיד

חברת הוועדה להסמכת סוציולוגים, האגודה הסוציולוגית

ביוגרפיה

אסתר בריינין חוקרת את הסוציולוגיה של הטכנולוגיה ואת האופן שבו טכנולוגיה גורמת להדרת קבוצות רבות מהשימוש בה. אפרת נטר חוקרת את הפסיכולוגיה של התנהגויות בריאות. בשנים האחרונות ערכו מספר מחקרים על פערים בשימוש באינטרנט לצורכי בריאות בישראל ועל הקשר בין פערים אלה לבין מאפייני הרשתות החברתיות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה