פרטים על ד"ר דבורה קלקין- פישמן ב:וועדה המארגנת


ד"ר דבורה פישמן

דוא"ל

dkalekin@construct.haifa.ac.il

השתייכות

אוניברסיטת חיפה

תפקיד

יו"רית הוועדה למונחי סוציולוגיה בעברית, האגודה הסוציולוגית

ביוגרפיה

לדבורה קלקין-פישמן, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, דוקטוראט מגרמניה (בהנחיית תומאס לוקמן) ודוקטוראט כבוד מאוניברסיטת מזרח פינלנד. היא חוקרת חינוך בראי רב-תרבותיות ובין-לאומית, אזרחות ודמוקרטיה, וכן תיאוריות ושיטות מחקר בסוציולוגיה. פרסומים מאז 2012:
TRADITION AND RENEWAL: A SOCIOLOGY FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY (Sage, 2012, ed. with ANN DENIS)
FROM THE MARGINS TO THE CENTER: AN AUTOETHNOGRAPHY OF PASSAGE BETWEEN DISCIPLINES (Sense, 2016, with Lea Hagoel)
SOCIOLOGISTS DISCUSS THEIR CRAFT (בתהליך)
The Quest for Lived Truths: Modifying Methodology IN: ANTIKAINEN ET AL. (EDS) INTERNATIONAL HANDBOOK ON NARRATIVES AND LIFE HISTORY. (Routledge, in press)
Dilemmas of Cosmopolitan Education in the Context of Transnationalism IN: AHPONEN, HARINEN AND HAVERINEN (EDS) DISLOCATIONS – METHODOLOGICAL NATIONALISM, TRANSNATIONAL REALITIES AND COSMOPOLITAN DREAMS. (Routledge, 2015. pp. 140 - 161)

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה