פרטים על ד"ר מיטל עירן יונה ב:וועדה המארגנת


ד"ר מיטל יונה

דוא"ל

meytalej@gmail.com

השתייכות

אוניברסיטת תל-אביב

תפקיד

חברת הנהלה, האגודה הסוציולוגית

ביוגרפיה

סוציולוגית ארגונית, חוקרת ומרצה. תחומי מחקר: גיוון ואיזון מגדרי באקדמיה, מגדר ומשפחה בצבא, דעת קהל בחברה הישראלית, יחסי צבא-חברה בישראל.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה