פרטים על פרופ' יצחק סמואל ב:וועדה המארגנת


פרופ' יצחק סמואל

דוא"ל

השתייכות

אוניברסיטת חיפה

תפקיד

חבר בוועדה למונחי סוציולוגיה בעברית

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה