פרטים על מר אורי כץ ב:וועדה המארגנת


מר אורי כץ

דוא"ל

ori2511@gmail.com

השתייכות

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תפקיד

חבר הנהלה, האגודה הסוציולוגית

ביוגרפיה

אורי כץ הוא סטודנט לתואר שלישי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון. מחקרו עוסק באזרחים נעדרים בישראל, מתוך כוונה לעמוד על תהליכי בניית הנרטיבים של שחקנים שונים בשדה. מחקר זה ממשיך את העניין שלו במרחב התרבותי שבין חיים למוות, שאותו הוא מנתח כמרחב דינמי הנתון למשא-ומתן חברתי. אורי מכהן כיו"ר קהילת החוקרים הצעירים באגודה הסוציולוגית הישראלית.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה