פרטים על ד"ר אסף לבנון ב:וועדה המארגנת


ד"ר אסף לבנון

דוא"ל

alevanon@univ.haifa.ac.il

השתייכות

אוניברסיטת חיפה

תפקיד

חבר ועדת בחירות, האגודה הסוציולוגית

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה