פרטים על ד"ר עליזה לוין ב:וועדה המארגנת


ד"ר עליזה לוין

דוא"ל

alewin@soc.haifa.ac.il

השתייכות

אוניברסיטת חיפה

תפקיד

חברת הנהלה, האגודה הסוציולוגית

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה