פרטים על פרופ' איתן אלימי ב:וועדה המארגנת


פרופ' איתן אלימי

דוא"ל

eitan.alimi@mail.huji.ac.il

השתייכות

האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד

חבר הנהלה, האגודה הסוציולוגית

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה