פרטים על פרופ' רבקה רייכמן ב:וועדה המארגנת


פרופ' רבקה רייכמן

דוא"ל

raijman@soc.haifa.ac.il

השתייכות

אוניברסיטת חיפה

תפקיד

יו"ר פרס האגודה לתזה מצטיינת לשנת 2019

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה