פרטים על אירית אדלר ב:וועדה המארגנת


אירית אדלר

דוא"ל

השתייכות

מכללת תל-אביב-יפו

תפקיד

חברת וועדת הביקורת, האגודה הסוציולוגית הישראלית

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה