פרטים על גב' נעה זרקא ב:וועדה המארגנת


גב' נעה זרקא

דוא"ל

NoaZarka@israel-sociology.com

השתייכות

אוניברסיטת בן-גוריון

תפקיד

מזכירת האגודה, האגודה הסוציולוגית

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה