פרטים על ד"ר אורי שוויד ב:וועדה המארגנת


ד"ר אורי שוויד

דוא"ל

shwed@bgu.ac.il

השתייכות

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תפקיד

חבר הנהלה, האגודה הסוציולוגית

ביוגרפיה

אורי שויד מרצה לסוציולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ויו״ר מייסד של הקהילה ללימודי ידע, מדע וטכנולוגיה באגודה הישראלית לסוציולוגיה. עבודותיו מתמקדות בניתוח רשתות מבחינה מתודולוגית, ומבחינה מהותית ביצירת קטגוריות והגבולות ביניהן, בתחומים שונים: התפתחויותיהן של קטגוריות השכלתיות ומעמדיות בשוק העבודה, התפתחותן של עובדות ותפיסות מדעיות, ויצירתן של תפיסות ארגוניות בדבר ערך. מחקריו כיום מתמקדים בקטגוריות גנטיות (עם גיל אייל ודניאל נבון מאוניברסיטאות קולומביה והרווארד), בבתי ספר דו לאומיים בישראל (עם יוסי שביט) ובהערכות עובדים בארגון גלובלי (עם אלכסנדרה קלב).

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה