פרטים על גב' רותם ריטבלט ב:משתתפים


גב' רותם ריטבלט

דוא"ל

השתייכות

האוניברסיטה העברית בירושלים

השתתפות

ביוגרפיה

רותם ריטבלט, דוקטורנטית לסוציולוגיה ארגונית במח' לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באונ' העברית. בהנחיית פרופ' אוליבר עמליה, מחקרה מתמקד בשיטות הוראה לפיתוח חשיבה חדשנית בארגונים כגורם הממסד תהליכי חדשנות בארגונים. תחומי עניין נוספים: צמיחה והתפתחות פרופסיות, מאפיינים ודפוסי הבניה של חדשנות בארגונים שונים.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה