פרטים על מר אסף עמית ב:משתתפים


מר אסף עמית

דוא"ל

השתייכות

האוניברסיטה העברית בירושלים

השתתפות

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה