פרטים על ד"ר מיטל עירן-יונה ב:משתתפים


ד"ר מיטל עירן-יונה

דוא"ל

השתייכות

אוניברסיטת תל-אביב

השתתפות

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה