פרטים על פרופ' יוסי ניר ב:משתתפים


פרופ' יוסי ניר

דוא"ל

השתייכות

מכון ויצמן

השתתפות

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה