פרטים על ד"ר לירון שני ב:משתתפים


ד"ר לירון שני

דוא"ל

השתייכות

האוניברסיטה העברית בירושלים

השתתפות

ביוגרפיה

ד"ר לירון שני הוא פוסט דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית ועמית מחקר
במחלקה ללימודי מדע וטכנולוגיה )STS )ב-MIT .בעל תואר בוגר במדע המדינה וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ומוסמך באנתרופולוגיה, שניהם מהאוניברסיטה העברית. עבודת הדוקטורט שלו, מאוניברסיטת תל אביב,
עסקה במתחים בין סביבה וחקלאות בערבה וזכתה בפרס גלקמן של האגודה האנתרופולוגית הישראלית. לירון
שהה בפוסט דוקטורט באוניברסיטאות ברנדייס ו-MIT .תחומי העניין שלו הם אנתרופולוגיה של סביבה
וחקלאות, אנושי ולא אנושי, לימודי מדע וטכנולוגיה, עיצוב המרחב והשפעות עידן המידע על חברה והסביבה.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה