פרטים על ד"ר יפעת גוטמן ב:משתתפים


ד"ר יפעת גוטמן

דוא"ל

השתייכות

השתתפות

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה