הרצאה: דמיון שמעצב את העתיד: ייצור יד.. ב:ידע, טכנולוגיה ואידיאות של שינוי – קהילת ידע, מדע וטכנולוגיה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6011

דמיון שמעצב את העתיד: ייצור ידע בשדה הטכנולוגיות בהתהוות (Emergent technologies)

טכנולוגיות בהתהוות (Emergent technologies) הן טכנולוגיות חדשניות שנמצאות כבר בשימוש ובה בעת הן עדיין בתהליך התגבשות. משמעות הדבר שהיבטים שונים של אותה טכנולוגיה, בהקשר הקונקרטי ובמובן החברתי הרחב, לא מגובשים באופן מלא, כגון: הסדרים חברתיים שמתארגנים סביבה. טענתי היא שחֶסֶר זה, ממלאים דמיונות סוציוטכניים, שמוגדרים בספרות כאפשרויות עתידיות המגולמות בארגון החברתי ובפרקטיקה של המדע והטכנולוגיה. הדמיונות הסוציוטכניים מאפיינים את שדה המדע והטכנולוגיה ומעצבים אותם, באמצעות מגוון רחב של פעילויות. לפיכך אני טוענת שהם מרכיב מכונן בשדה הטכנולוגיות בהתהוות. במחקרי העוסק בתחום הרפואה המותאמת אישית, שהוא מקרה בוחן לטכנולוגיה בהתהוות, אני מראה כיצד דמיונות סוציוטכניים מייצרים "שיח של תקווה" - דימויים והבטחות של הביו-מדע להגן עלינו מפני פתולוגיה פוטנציאלית או לאפשר לנו להחלים ממחלה סופנית, לדוגמא, חולים שמאבדים את נכסיהם לטובת התקווה שמגולמת בטיפול חדש שעלותו גבוהה מאוד, אך אין הוכחות מבוססות לתרומתו.

בהרצאה אציג ממצאים מתוך עבודת הדוקטורט שלי, שעוסקת בתהליכי בנייה של תחום הרפואה המותאמת אישית, ומבוססת על מחקר איכותני. אראה כיצד דמיונות סוציוטכניים, הם חלק מתהליך יצירת הידע. אטען שטכנולוגיות בהתהוות הן אובייקט לא שלם, ומשום כך השחקנים בשדה משתמשים בדמיונות סוציוטכניים, כדי להשלים את החלקים החסרים בטכנולוגיות אלה.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה