הרצאה: רקע חברתי ולימודי ושילובים בין.. ב:אי שוויון באקדמיה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין רבין קומה 6

קומה 7, חדר דיונים החוג לסוציולוגיה

רקע חברתי ולימודי ושילובים בין תחומי לימוד בתואר הראשון באוניברסיטאות בישראל

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה