הרצאה: הקונטקסט הסוציו-אקונומי של קמפ.. ב:אי שוויון באקדמיה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין רבין קומה 6

קומה 7, חדר דיונים החוג לסוציולוגיה

הקונטקסט הסוציו-אקונומי של קמפוסים והבדלים בהישגים של סטודנטים מרקעים חברתיים שונים.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה