הרצאה: סקטור פרטי במדינה סוציאליסטית?.. ב:צריכה ותרבות: מבטים מקרוב ומרחוק - קהילת צריכה ותרבות ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'ג

16:30

בניין רבין

חדר 6011

סקטור פרטי במדינה סוציאליסטית? הפוליטיקה הכלכלית של מורים לריקוד בהוואנה קובה

ההרצאה תבקש לבחון את המקום בו נפגשים המדינה, השוק והאזרח דרך דיון בדוגמה אתנוגרפית בדבר מורים לריקוד בהוואנה קובה. השאלה המרכזית בבסיס המחקר מבקשת לבחון כיצד תנאים מבנים רחבים כגון רפורמות כלכליות, מדיניות ורגולציות ממשלתיות, ותיירות גלובלית מעצבים את האופן בו עוסקים עצמאיים במדינה סוציאליסטית משתמשים בריקוד כאמצעי יצירתי להישרדות כלכלית. בקובה, מאז התפרקות ברית המועצות, מתרחשות רפורמות שוק נרחבות כגון צמצום מדיניות רווחה, הגמשת שוק העבודה, והסרת מגבלות של שוק הון שמטרתם להציל את הכלכלה והמדינה הסוציאליסטית. שינויים כלכליים-פוליטיים רחבים אלו הובילו לכך שהסקטור המדינתי אינו מסוגל לספק עוד משכורת מספקות לעלות המחייה הגבוה ורבים נאלצים למצוא דרכים אלטרנטיביות להשגת מטבע זר. בעידן זה של כלכלה מעורבת, הוראת ריקוד, שאושרה באופן חוקי רק ב-2015, הפכה במהירות לצורה רווחית של תעסוקה עצמאית במיוחד עבור אפרו-קובניים, המקושרת הדוקות לצמיחה של שוק התיירות הבין לאומי בקובה. מאמר זה יבקש לחשוף את ההצטלבויות בין מדיניות ורגולציה ממשלתית לבין הדמיון הגלובלי בשוק התיירות שמייצר אנשים מסוימים כסחורות לבין המורים לריקוד. הטענה המרכזית הינה כי מורים לריקוד משתמשים בדמיון שלהם בשוק ההתגיירות יחד עם כניסה לשוק גלובלי על מנת לנווט ולהתגבר על רגולציות מדינתיות המגבילות את אפשרויות התעסוקה והמוביליות שלהם.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה