הרצאה: "גם אנחנו יהודים": ד.. ב:סוציולוגיה פוליטית- אתניות ולאומיות ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

11:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6004

"גם אנחנו יהודים": דת, לאומיות וסוגיית התפילה הפלורליסטית בכותל

בשנים האחרונות, המעורבות של זרמים לא-אורתודוקסיים ביהדות (רפורמים וקונסרבטיבים) בסוגיות של דת ומדינה בישראל (כמו התפילה בכותל, גיור ונישואין) הפכה להיות נרחבת ומשמעותית יותר. במאמר זה אני מנסה להבין את הסיבות לכך דרך התמקדות בשיח הפוליטי בכנסת סביב התפילה הפלורליסטית בכותל. סוגיה זו מעמתת בין אלה שלכאורה תומכים בחופש דת ובפלורליזם תרבותי ובין אלה המעוניינים לשמר את המונופול שניתן ליהדות האורתודוקסית על ידי המדינה. ברקע העימות הזה עומדת התאולוגיה הפוליטית הציונית שמחוברת בטבורה ליהדות האורתודוקסית ולכן מהווה חסם בפני אימוץ של שיח ליברלי מהותי. הממצאים מראים כיצד ההתמודדות עם הסוגיה של התפילה בכותל מאפשרת לצדדים השונים לאשרר מחדש לא רק את הזהויות הפרטיקולריות שלהם מול "האחר", אלא גם את יחסם לזהות הלאומית של ישראל. כך יוצא שהאורתודוקסים השמרנים (חרדים וחרד"לים) מקדמים פרשנות דתית לזהות היהודית של ישראל על ידי כך שהם "מטהרים" אותה ממאפייניה הלא-דתיים ובכך מעמידים אותה על הגרעין האורתודוקסי. במקביל החילונים והאורתודוקסים הליברליים מקדמים פרשנות מחולנת לזהות היהודית של ישראל על ידי "טיהור" שלה ממאפייניה הדתיים ובכך מדמיינים אותה כמתקדמת ופלורליסטית. היהודיזציה שעוברת על הזהות הלאומית של ישראל בשנים האחרונות היא זו שמאפשרת הלכה למעשה לרפורמים ולקונסרבטיבים ביטוי גדול יותר במרחב הציבורי במדינה. מחקר זה מספק לנו מבט מקורי ומעניין על מאבקים סביב דת ולאומיות המתרחשים לאחרונה בחברה הישראלית.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה