הרצאה: פלא לא קונבנציונאלי: על התפיסה.. ב:מדע מאותגר: תפיסות של ידע במומחיות משתנה- קהילת מדע ידע וטכנולוגיה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

16:30

בניין רבין

חדר 6013

פלא לא קונבנציונאלי: על התפיסה של "מדע" מחוץ לאקדמיה, המקרה של NLP

Neuro Linguistic Programming (NLP) היא גישה פסיכותרפית המציעה טיפול למגוון בעיות באמצעות טכניקות מילוליות ולא מילוליות. NLP היא גם גישה שנויה במחלוקת מבחינה מדעית, המכונה לעתים סיכון לפסיכולוגיה ופסיכותרפיה. למרות הביקורת המדעית הנרחבת עליה (כמו גם טענות שונות לפסבדו-מדע) והדרה מחוגים אקדמיים מסוימים, NLP מושכת עניין רב במסגרות אקדמיות וחוץ-אקדמיות, כמו גם בתחום של טיפול רפואי ראשוני. בהתבסס על ההצלחה של NLP, מחקר זה מתעניין בתפיסה של "מדע" ועוקב אחר ההמשגה של "סמכות מדעית", כפי שהיא משתקפת בעיני אנשים מחוץ לאקדמיה. בהתבסס על עבודת שדה בקורסי NLP וראיונות עם מדריכים, מטפלים ובעלי עניין בגישה, המחקר הנוכחי דן במיסודן של אלטרנטיבות למדע המקובל ומראה כיצד אנשים מחוץ לאקדמיה תופסים את העולם המדעי, מקומו ותרומתו לחיים שמחוץ ל"מגדל השן". בעקבות שילוב תאורטי של אנתרופולוגיה לשונית ומדע, טכנולוגיה וחברה, אני מתחקה אחר האופנים בהם מוצגת NLP כאלטרנטיבה ומציג כיצד התומכים בה מגבשים את זהותה כמדע, כמו גם פועלים כנגד הטוענים אחרת. בכך, אני מראה כיצד NLP מהווה חלק ממסגרת שמכילה מודעות סביבתית משתנה לצד אינטראקציות ללגיטימיות חברתית. באמצעות בחינת האופן שבו אנשים שונים מדברים על מדע ו"מדברים מדע" בהקשר של NLP, אני מבחין בין ידע מדעי וידע על מדע, ומדגיש שתנודת רעיונות מדעיים אינה נעה רק בכיוון אחד, אלא במסלולים שונים.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה