הרצאה: השפעת ההון האנושי והחברתי של ה.. ב:יזמות וחדשנות במדינת הסטארט-אפ ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

16:30

בניין רבין

חדר 6004

השפעת ההון האנושי והחברתי של היזמים האתניים על הישרדות הסטארט-אפים הטכנולוגיים

מדינת ישראל המכונה מדינת הסטארט-אפ מהווה מקרה מחקר מעניין לחקר היזמות והחדשנות הטכנולוגית. ממוצע הסטארט-אפים בישראל הינו מהגבוהים ביותר בעולם, זאת למרות היותה מדינה צעירה המונה כ- 8 מיליון תושבים (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2018), המוקפת אויבים ומצויה במלחמה מתמשכת.
נושא היזמות הטכנולוגית והחדשנות בישראל זכה לתשומת לבת מחקרית רבה בקרב חוקרים מדיציפלינות מדעיות שונות (Felsenstein, 2015; Gimmon & Levie, 2010; Oliver & Frank, 2014). מחקרים אלו בחנו סוגיות מחקר שונות בהקשר של היזמות והחדשנות בישראל בין היתר: רשתות חברתיות, מדיניות ממשלתית, הגורמים המעודדים יזמות וחדשנות ועוד. יחד עם זאת, מעטים המחקרים שבחנו נושאים חשובים בשדה היזמות והחדשנות הטכנולוגית כגון: אתניות, חדשנות עירונית, הנחלת חשיבה חדשנית ועוד. לאור מחסור זה המושב המוצע מציע דיון אקדמי בנושאי מחקר חשובים אלו תוך התמקדות בנושאים הבאים: 1. השפעת האתניות והמבנה החברתי, הכלכלי והפוליטי במדינת ישראל על הישרדותם של היזמים הטכנולוגים האתניים. 2. בחינת מבנה ושיטות ההוראה בקורסי הדרכה לקידום חדשנות בישראל, ואת השפעתם על עיצוב מיסוד של תהליכי חדשנות. 3. השפעת שיתוף הפעולה בין המדינה, התעשייה, ארגוני החברה האזרחית והתושבים על החדשנות העירונית. 4. השפעת תקופת ההקמה של חברות טכנולוגיה על פעילותן ומאפייניהן לאורך זמן.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה