הרצאה: דרוג עולמי ו/או רלוונטיות מקומ.. ב:זהויות בארגוני עבודה: ממיקרו למאקרו - קהילת ארגונים ועבודה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6010

דרוג עולמי ו/או רלוונטיות מקומית? זהות מקצועית של ארגוני ההשכלה הגבוהה בישראל

מחקרים ניאו-מוסדיים מתבססים על ההנחה כי הארגון מושפע מהסביבה בה הוא משוקע, בה בשעה שהארגון מבנה את אופי סביבתו. מחקרנו כאן מבקש להמשיך קו מחקרי זה ולבחון את מאפייני הזהות של ארגונים הפועלים ומשוקעים בסביבה מוסדית מורכבת. לשם כך בחרנו לנתח את מסמכי החזון של כלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל בין השנים 2000-2018. בעזרת ניתוח סמיוטי ותכני – משכיחויות מילים ומרחק מילולי ועד מקבצי משמעויות – אנו בוחנות את התמות והדפוסים המרכזיים בזהות ארגונים אלה לאורך כשני עשורים. ממצאים ראשוניים מגלים מספר צירים של מתחים בין תמות הזהות הארגונית של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ולכן מצביעים על דיסוננס זהותי של ארגונים בסביבה מורכבת. בהסתמך על ממצאים אלה אנו מבקשות לדון בשאלות הבאות: כיצד זהות ארגונית מתעצבת בסביבה שמאופיינת על ידי לוגיקות מוסדיות מגוונות ואף סותרות? כיצד מתעצבת זהות ארגונית עולמית-פריפריאלית? וכיצד ארגוני ההשכלה הגבוהה בישראל מביאים לידי ביטוי תמות גלובליות בהשכלה גבוהה?

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה