משפחה, מגדר ומיניות בצל חוק הלאום - מושב משותף לקהילת משפחה מגדר ומחקר קוויר-להט"ב ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6003

משפחה, מגדר ומיניות בצל חוק הלאום - מושב משותף לקהילת משפחה מגדר ומחקר קוויר-להט"ב

המושב יבחן את ההצטלבויות של לאומיות, מגדר, מיניות וחיי משפחה לאור השינויים בחברה בישראל בשנים האחרונות. יבחנו ההתפתחויות האחרונות במערכת הפוליטית ובשדה החברתי לאור התגברות הקיטוב המעמדי-לאומי-מגדרי ומיני בחברה בישראל, בהשראת חוק הלאום, חוק הפונדקאות, מאבקן של נשים בישראל באלימות מינית, מאבקן של הנשים החרדיות לזכות הבחירה והניכור ההולך וגובר למול מערכות המשפט והשלטון בישראל.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה