מבט סוציולוגי על בחירת הורים בחינוך- קהילת חינוך ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

11:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6013

מבט סוציולוגי על בחירת הורים בחינוך- קהילת חינוך

אחת המגמות המרכזיות בתחום החינוך בעשורים האחרונים היא התרחבות אפשרויות הבחירה של הורים בבית ספר לילדיהם. מגמה זו קשורה לעליית האידיאולוגיה הניאו-ליברליות ולתהליכי הפרטה, אך גם לתפיסות רב-תרבותיות ופדגוגיות המבקשות לקדם חינוך מגוון יותר ושונה מזה הקיים בבתי הספר הציבוריים (למשל, חינוך דו-לשוני, דמוקרטי, תורני או אנתרופוסופי). לבחירת הורים השלכות מרחיקות לכת על אופיו של החינוך הציבורי, על אי-שוויון בהישגים לימודיים, תכני הלימוד ועוד. מושב זה יציג מחקר סוציולוגי עדכני על בחירת הורים במערכת החינוך בישראל ויאפשר דיון בסוגיות מרכזיות הקשורות בנושא זה.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה