לחשוב מחדש על עולם העבודה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

16:30

בניין רבין

חדר 6003

לחשוב מחדש על עולם העבודה

ההבחנה הבינארית בין שוק לבית, בין הפרטי לציבורי, בין האישי לפוליטי המקפלת בתוכה היררכיות מאותגרת עם המחקר הפמיניסטי המתרחב ועם הפניית המבט אל ניסיונן וקולן של נשים. מחקרים רבים מעידים על סוגיות רבות שלא נחקרו בשוק העבודה, כמו גם במה שקורה בעולם הביתי משפחה. הממצאים מלמדים על גבולות משתנים ואתגור של הסדרים קיימים.
המושב מבקש להציע לחשוב מחדש על "עולם העבודה " גבולותיו ומשמעותיו ממגוון מיקומים חברתיים. מתוך מבט מגדרי המציע חשיבה תיאורטית המבוססת על מתודולוגיות מגוונות, כגון ראיונות קבוצתיים, ראיונות עומק, תצפיות, מחקר כמותני ועוד.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה