יחסי עבודה בעידן נאו-ליברלי- קהילת ארגונים ועבודה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

16:30

בניין רבין

חדר 6001

יחסי עבודה בעידן נאו-ליברלי- קהילת ארגונים ועבודה

המושב יעסוק בתהליכים שעוברים ארגונים ישראליים והשפעתם על יחסי העבודה בשני העשורים האחרונים. חלק מהמחקרים יחשפו תהליכים אלו על רקע האידיאולוגיה הניאו-ליברלית שהתחזקה לאין ערוך בשנים אלו ואחרים יציגו תהליכים חברתיים אחרים שמשפיעים על האינטראקציות בין קבוצות עובדים ועל יחסי העבודה.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה