יחסי קונפליקט ולמידה הדדית בין אנשים עם מוגבלות לבעלי מקצוע- קהילת לימודי מוגבלות ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:30

בניין רבין

חדר 6011

יחסי קונפליקט ולמידה הדדית בין אנשים עם מוגבלות לבעלי מקצוע- קהילת לימודי מוגבלות

הקריאה "שום דבר עלינו בלעדינו" הפכה לחלק מרכזי במסר של לימודי מוגבלות, וחלק מהביקורת כלפי אנשי מקצוע שונים, בעיקר מעולם הרפואה והרווחה, על כך שלעתים קרובות יש בידיהם את הסמכות הבלעדית להחליט על עניינים הנוגעים לחייהם של אנשים עם מוגבלות. הוגים מתוך התיאוריה הביקורתית של מוגבלות עסקו ועוסקים בניתוח היחסים המורכבים שבין בעלי מקצוע לבין אנשים עם מוגבלות בהקשרים שונים, אותם אנו פוגשים במסגרות הטיפול השונות, מול גורמי רווחה, בתהליכי חקיקה ועוד. יחד עם זאת, ישנו גם ניסיון לשנות יחסים אלה באופנים שונים, על ידי יצירת שותפויות בין הצדדים, שינוי יחסי הכוחות, למידה הדדית ועוד. במושב השנתי של קהילת לימודי מוגבלות נדון ביחסים מורכבים אלה כפי שהם באים לידי ביטוי בדרכים שונות, החל משלב ההכשרה של בעלי מקצוע, ובמפגשים השונים בין אנשי מקצוע לאנשים עם מוגבלות במערכות הבריאות, החינוך, הרווחה והתעסוקה.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה