מחקרי משפחה בין זהות לאי שוויון - קהילת משפחה ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:30

בניין רבין

חדר 6001

מחקרי משפחה בין זהות לאי שוויון - קהילת משפחה

משפחות מעורבות [Mixed Families] הן משפחות אשר מערערות את הסדר החברתי ומאיימות על הקבוצות השולטות כי הן מתהוות על בסיס של הבדלי דת, עדה, גזע או לאום, כנגד הנורמות המקובלות בחברה. כיום, סוגיה זו נעשית מרכזית בשיח הפוליטי, הציבורי והמחקרי בעולם ובארץ, וידע חדש מצטבר על ההתפתחות ההיסטורית והחוקית של התופעה; על חווייתם של בני המשפחות המעורבות , על האסטרטגיות השונות שהם מאמצים; על חנוך וזהות ילדיהם וכן על אתגור הפרקטיקות המלוות את כינונם של גבולות אתנו-דתיים ומגדריים כדי ליצור את ההפרדה בין "הם" ו"אנחנו" מושב זה של קהילת משפחה יתייחס לכמה היבטים הקשורים לסוגיות אלה, תוך הדגשת השינויים במשמעותה של זהות ושייכות במשפחות מעורבות ובמשפחות ”הומוגניות”.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה