סוציולוגיה פוליטית- מחאה פוליטית ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:30

בניין רבין

חדר 6002

סוציולוגיה פוליטית- מחאה פוליטית

בתוך ההקשר הרחב של פוליטיקה פופוליסטית וכלכלה פוליטית ניאוליברלית פועלים מגוון שחקנים קולקטיביים "מלמטה" כדי קדם שינוי חברתי. מושב זה יעסוק באופן שבו תנועות חברתיות פועלות כדי להציע אלטרנטיבה – לעתים ראדיקלית ולעתים קונבנציונלית – ולעצב סדר יום פוליטי-כלכלי-תרבותי חדש. המושב יעסוק באופני הפעולה ובהשפעה הפוליטית של התנועות החברתיות תוך שהוא בוחן את התפקיד המתווך והממסגר של אמצעי התקשורת, ומבקש לברר כיצד שחקנים אחרים במרחב הציבורי ובראשן המדינה מגיבים לפעולות אלה ומשפיעים עליהן.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה