רצח נשים ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:30

בניין רבין

חדר 6004

רצח נשים

רצח נשים (femicide) הוא בעיקרו בעיה חברתית ואינו גזירת גורל. במרבית המקרים, הרצח מבוצע ע"י בן הזוג או קרוב במשפחה לאחר היסטוריה אלימה, משמע "הכתובת הייתה על הקיר". ממצאי הועדה לטיפול באלימות במשפחה ב-2015 מלמדים על אוזלת ידו של הממסד בטיפול ברצח נשים והיעדר תיאום מערכתי. נתוני הדו"ח מראים כי בכשליש ממקרי הרצח הייתה תלונה קודמת על אלימות במשטרה וכמחצית מהזוגות היו מוכרים לשירותי הרווחה.
מטרת המושב הנוכחי היא לקדם את השיח התיאורטי והמחקרי בנושא רצח נשים. בחינת הסוגיה תעשה לאור פרספקטיבות תיאורטיות מרכזיות, היבטים סויו-תרבותיים, מאפייני העבירה והקורבן, מניעים וגורמי הסיכון (הרצאתם של ד"ר חוה דיין וחן קוגל). כמו כן, נשמע את קולן של ניצולות רצח נשים מהגרות בהתבסס על ראיונו שנערכו עימן על מנת להעמיק את ההבנה לקשיים והחסמים הקיימים לבקשת סיוע (הרצאתה של ד"ר אניטה נודלמן). חקר הסוגיה ייעשה באמצעות ניתוח ההבדלים שבין מקרי רצח נשים ע"י בן הזוג לבין מקרים של רצח והתאבדות בן הזוג (הרצאתה של פרופ' רויטל סלע-שיוביץ). ההרצאה האחרונה במושב תבחן את הבעייתיות שבחקר הסוגיה והתמודדות עימה, ואת הצעדים שקדמו להקמת "תצפית אירופאית לפמיסייד" (European Observatory on Femicide) והשלכותיה (הרצאתה של פרופ' שלוה וייל).

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה