פוסט הומולאומיות- קהילת מחקר קוויר ולהט"ב ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:30

בניין רבין

חדר 6012

פוסט הומולאומיות- קהילת מחקר קוויר ולהט"ב

בפאנל של קהילת המחקר להט"ב/קוויר נבקש לבחון את המשמעות של הברית שנכרתה בשני העשורים האחרונים של חלקים בקהילת הלהט"ב עם הלאומיות היהודית-ישראלית, ולבחון את התארגנותה בשלב הנוכחי של ממשל טראמפ-ביבי, ועליית הימין בהקשר גלובלי. כדי לשאול מה קורה בעידן שבשלהי ההומולאומיות, אחריה, עם שקיעתה או השתנותה, ההרצאות יעסקו באופן שבו הומולאומיות משקפת מנגנונים נוספים ותצורות אחרות שחורגות מגברים הומואים. המושב יעסוק בנושאים שונים ובפרט יתמקד בפרספקטיבות על הומולאומיות באמצעות נושאי מחקר סוציולוגיים מגוונים וביחס לקבוצות שונות בתוך קהילת הלהט"ב.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה